• -
Blood-pressure-meter-and-heart

KOJE SU „PRAVE“ ILI „DOBRE“ VREDNOSTI KRVNOG PRITISKA ?

Kategorija:Kardiologija , Naslovna

 

 

Jedna od najčešćih nedoumica je to koje su „dobre“ vrednosti krvnog pritisak a „odakle počinje“ visok krvni pritisak.

Najstariji čitaoci ovg teksta se sigurno sećaju da je nekad davno za normalne vrednosti krvog pritiska važila nekakava formula „godine života + 100“.  Malo ko će se setiti da je pre nešto više od deset godina bio uveden i pojam „prehipertenzija“ (koji više nije u upotrebi).

Velika i brojna naučna istraživanje koja već, neretko, traju decenijama nam donose nove rezultate i na osnovu njih se postavljaju ili menjaju granice „dobrog“ i „povišenog“ krvnog pritiska.

Prema najnovijim stavovima iz prve polovine ove, 2018. godine:

Povišeni krvni pritisak (poznat i pod stručnim nazivom: hipertenzija) postoji kada su vrednosti sistolnog (“gornjeg”) arterijskog pritiska više ili jednake 140 mmHg i/ili kada su vrednosti dijastolnog (“donjeg” ili “srčanog”) arterijskog pritiska više ili jednake 90 mmHg.

Ove vrednosti bi trebale da budu  dobijene u tri uzastopna, adekvatna( ispravna, odgovarajuća) merenja tokom 1-3 sedmice.

A sada, malo detaljnije:

  • Vrednosti krvnog pritiska ispod 100/60 mmHg označavaju hipotenziju ili nizak krvni pritisak
  • OPTIMALAN KRVNI PRITISAK: sistolni krvni pritisak niži od 120 mmHg i dijastolni krvni pritisak niži od 80 mmHg
  • NORMALAN KRVNI PRITISAK: sistolni krvni pritisak od 120 do 129 mmHg i dijastolni krvni pritisak od 80 do 84 mmHg
  • VISOKO NORMALAN KRVNI PRITISAK: sistolni krvni pritisak od 130 do 139 mmHg i/ili dijastolni krvni pritisak od 85 do 89 mmHg
  • HIPERTENZIJA – stadijum I – (blaga hipertenzija): sistolni krvni pritisak od 140 do 159 mmHg i/ili dijastolni krvni pritisak od 90 do 99 mmHg
  • HIPERTENZIJA – stadijum  II –(umerena hipertenzija): sistolni krvni pritisak od 160 do 179 mmHg i/ili dijastolni krvni pritisak od 100 do 109 mmHg
  • HIPERTENZIJA – stadijum  III – (teška hipertenzija): sistolni krvni pritisak od 180 mmHg ili veći i/ili dijastolni krvni pritisak od 110 ili veći

Objašnjenje: Ukoliko sistolni i dijastolni krvni pritisak nisu u istom stadijumu – hipertenzija se klasifikuje prema onoj vrsti pritiska koja spade u „teži“ stadijum.

Postoji još jedan pojam sa kojim se često srećemo a to je IZOLOVANA SISTOLNA HIPERTENZIJA a ona postoji u slučajevima kada je sistolni krvni pritisak jednak ili veći od 140 mmHg a da su pritom vrednosti dijastolnog krvnog pritiska niže od 90 mmHg.

Prim. dr Dragan Zečević


povezani tekstovi

Pretraga

Poliklinka na Facebooku

Mail lista

Prijavite se da biste saznali za nove akcije i promocije

Anketa

Kod kog od navedenih stučnjaka biste odlazili ukoliko bi bio deo tima Poliklinike Marić?

Rezultati

Loading ... Loading ...